Målningar och dekrotaioner på väggar

Väggar är den yta som man vanligast väljer att placera en målning på. Man kan måla direkt på plats eller välja att måla på en duk eller en träskiva som sedan fästes på plats.  Möjligheterna är oändliga i motiv, storlek och färg. En väggmålning måste inte vara stor och avancerad för att förändra ett rum. En blomsterkrans kring dörröppningen eller några fåglar placerade på en väl vald plats kan räcka för att ge rummet något lite extra. Ingenting kan väl vara mer personligt än en personligt skapad dekormålning.